Akademi Tahfiz Ihya Ulum wahyu adalah sebuah sekolah tahfiz berasrama penuh. Sekolah ini memulakan operasi pada 3 Julai 2011 dan telah berjaya melahirkan 6 orang hafiz. Jumlah pelajar sehingga kini adalah seramai 28 orang dengan 7 orang tenaga pengajar.

Visi utama kami adalah untuk melahirkan para huffaz cemerlang yang bertakwa dan memahami isi kandungan al-Quran dan As-sunnah dengan mendalam untuk diri sendiri, keluarga dan ummah.

X
X
X